Asset Publisher Asset Publisher

POMNIKI PRZYRODY

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie naszego nadleśnictwa występuje 60 pomników przyrody, w tym:

·         pojedyncze drzewa –  38szt.,

·         grupy drzew – 8 szt.,

·         aleje –  3 szt.,

·         głazy narzutowe –  11 szt.,

Szczegółowy wykaz pomników:

 

Szczegółowy wykaz pomników przyrody