Zasoby leśne

"Bieszczady Północy" - tak mówi się o lasach Nadleśnictwa Strzebielino. Morenowe wzgórza porośnięte są różnorodnymi lasami.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.