Asset Publisher Asset Publisher

Wróbel domowy i mazurek

Skrzydlaci mieszkańcy lasu

Wróbelek jest mała ptaszyna,
wróbelek istota niewielka,
on brzydką stonogę pochłania,
Lecz nikt nie popiera wróbelka

Więc wołam: Czyż nikt nie pamięta,
że wróbelek jest druh nasz szczery?!
kochajcie wróbelka, dziewczęta,
kochajcie do jasnej cholery!

Tak przed laty nawoływał K.I. Gałczyński.

 

20 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wróbla. Jest to doskonała okazja, by przedstawić nasze 2 rodzime gatunki wróbli. Z liczebnością 6 300 000 par wróbel domowy zajmuje 3 miejsce na naszej liście najliczniejszych ptaków Polski.

Wróbel domowy (Passer domesticus) nie zawsze był naszym rodzimym gatunkiem, kilkaset lat temu przywędrował z Azji Mniejszej i Półwyspu Arabskiego. Związany jest ściśle z człowiekiem i z rolnictwem, do lasu zagląda sporadycznie, no chyba że do śródleśnych osad. Bardzo chętnie zażywa kąpieli, zarówno w wodzie jak i w piasku. Wije gniazda kuliste z daszkiem i otworem wejściowym z boku. Chętnie umieszcza je w gniazdach bocianów lub w strzechach. Takie zachowania (kąpiele i budowa gniazd) przypominają afrykańskich wikłaczy i są potwierdzeniem jego pochodzenia.

Mazurek (Fot. J. Kuczyńska).

Inaczej sprawa przedstawia się u jego kuzyna – mazurka (Passer montanus). Ten preferuje obrzeża lasów, aleje, śródpolne laski, parki, ogródki działkowe i miedze. Gniazda zakłada w dziuplach, choć chętnie adoptuje też budki lęgowe. Jego łacińska nazwa  montanus mylnie sugeruje powiązanie z górami i bardziej adekwatna byłaby arboreus czyli „drzewny”

Wbrew obiegowej opinii wróbel nie jest szary, w jego ubarwieniu dostrzeżemy więcej kolorów. Jak zatem  odróżnić wróbla domowego od mazurka? Jest to dość proste, wystarczy zwrócić uwagę na dwa szczegóły w ubarwieniu głowy. Otóż u wróbla domowego występuje popielata czapeczka, natomiast u mazurka cały wierzch głowy jest czekoladowy. Ponadto na policzku mazurka występuje wyraźna czarna plamka, której brakuje u wróbla domowego.  Warto też dodać, że u wróbla domowego występuje dymorfizm płciowy, czego brak u mazurka.

Infografika LP

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!