Lista aktualności Lista aktualności

Skrzydlaci mieszkańcy lasu

8 spośród 10 najbardziej pospolitych ptaków Polski to ptaki zamieszkujące lasy.

Ptaki lasów mają się dobrze. Według danych Inspekcji Ochrony Środowiska wskaźnik liczebności pospolitych ptaków leśnych osiągnął maksymalną wartość i jest o 36% wyższy niż w referencyjnym roku 2000. Niestety, tego samego nie można powiedzieć o ptakach innych środowisk.

Oto lista najliczniejszych ptaków Polski:

Tuż za pierwszą dziesiątką znaleźli się moi ulubieńcy, więc pozwolę sobie ich przedstawić:

 • Miejsce 12 SZPAK Jego liczebność w Polsce szacowana jest na ok. 2 250 000 par.
 • Miejsce 11. RUDZIK – ok. 2 450 000 par. Z pewnością wielu z nas widziało tego ciekawego i ciekawskiego ptaszka.

Pierwszą dziesiątkę najbardziej pospolitych ptaków Polski otwiera…

 • Miejsce 10. KOS - 2 550 000 par. To największy ptak w tym gronie. Reprezentuje dość liczną i pospolitą rodzinę drozdowatych, do której należą też kwiczoł, śpiewak i paszkot
 • Miejsce 9. CIERNIÓWKA – ok. 2 650 000 par. To ptak związany z drzewami i krzewami, choć niekoniecznie z lasami. Jego ulubiony biotop to śródpolne zakrzaczenia i remizy, ale zamieszkuje też skraje lasów i zręby.
 • Miejsce 8. PIERWIOSNEK – ok. 2 700 000 par
 • Miejsce 7. PIECUSZEK – ok. 3 250 000 par. Pierwiosnek i piecuszek to gatunki bliźniaczo do siebie podobne a najłatwiej możne je odróżnić po… śpiewie.
 • Miejsce 6. BOGATKA – ok. 4 100 000 par. Wszędobylska, powszechnie znana. Wyjątkowo często odwiedza przydomowe karmniki
 • Miejsce 5. TRZNADEL – ok. 4 150 000 par. On również chętnie zagląda na pola, choć pospolicie występuje na uprawach, zrębach czy śródleśnych łąkach
 • Miejsce 4. KAPTURKA – ok. 4 600 000 par. To chyba największe zaskoczenie, bo ptak nie jest powszechnie znany a jak widać występuje bardzo licznie. Wraz z cierniówką należy do rodziny pokrzewkowatych a rozpoznawanie ptaków tej grupy to zadanie dla bardziej wtajemniczonych.
 • Miejsce 3. WRÓBEL – ok. 6 300 000 par. Pierwsza trójka najliczniejszych ptaków Polski zdominowana jest, choć nie do końca, przez ptaki nie związane z lasem. Do niedawna wydawało się, że zmiana charakteru rolnictwa źle wpłynęła na populację wróbla. Widać jednak, że ten sympatyczny ptak ma się bardzo dobrze a jego populacja jest stabilna.
 • Miejsce 2. ZIĘBA – ok. 8 000 000 par. To najliczniejszy ptak w polskich lasach. Spotykana i słyszana jest często i wszędzie. Zasiedla wszystkie środowiska, w których występują drzewa i krzewy.
 • Miejsce 1. SKOWRONEK – ok. 10 000 000 par. To najliczniejszy ptak Polski. Gatunek związany wybitnie z krajobrazem rolniczym. Jak widać nie zaszkodziły mu przekształcenia, jakie zaszły w niedalekiej historii i dobrze, bo trudno wyobrazić sobie nasze pola bez znajomego śpiewu skowronka.

Tak przedstawia się pierwsza dziesiątka a właściwie pierwsza dwunastka najliczniejszych ptaków Polski. W ten oto sposób rozpoczynamy cykl artykułów o najbardziej pospolitych skrzydlatych mieszkańcach lasu. Zapraszamy do lektury.

Źródło danych: „Trendy liczebności ptaków w Polsce”, Inspekcja Ochrony Środowiska, 2018 r.

 

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!