Asset Publisher Asset Publisher

Rudzik

Skrzydlaci mieszkańcy lasu

W cyklu „Skrzydlaci mieszkańcy lasów” chcemy przedstawić najbardziej pospolite gatunki ptaków Polski. Pełną listę najliczniejszych gatunków przedstawiliśmy we wcześniejszym artykule.

Tuż za pierwszą dziesiątką z liczebnością ok. 2 450 000 par znalazł się rudzik.

Jest to niepozorny szary ptaszek wielkości wróbla. Wyróżnia się ceglastą lub jak kto woli rudą piersią, skąd zresztą pochodzi jego nazwa. Z wyglądu pomylić go można z muchołówką małą, z którą jest zresztą spokrewniony. Tę wypatrzyć jest trudno, gdyż występuje nielicznie, poza tym skutecznie skrywa się w listowiu dojrzałych buczyn. W rozpoznawaniu rudzika bardzo pomaga jego charakterystyczna sylwetka – wypukła pierś, cienkie i długie nogi, nierzadko lekko opuszczone skrzydła. Prawdę powiedziawszy wygląda nieco pokracznie.

Mimo że jest bardzo pospolity, w lesie trudno go spotkać, gdyż chowa się wśród zarośli i w gęstwinie gałęzi. Łatwiej zauważyć osobniki bytujące bliżej siedzib ludzkich. Z dużą determinacją obserwuje okolicę gniazda, jakby chciał mieć wszystko pod kontrolą. Towarzyszy samicy siedzącej na jajach, umilając jej czas śpiewem i to jakim śpiewem!!! Posłuchajmy

 

Zdania na temat walorów tego głosu są nieco podzielone - niektórzy uważają, że jest trochę zgrzytliwy, większość jednak obstaje przy tym, że jest perlisty i porównują go do odgłosu pereł rozsypywanych na szkle. Jest bardzo wytrwałym śpiewakiem, śpiewa bardzo długo, nawet po zmroku i śmiało można powiedzieć, że jest tym, który gasi światło. Prawda jest jednak taka, że nie tylko gasi, ale również zapala z rana, bo to właśnie on jako pierwszy jeszcze w porannych ciemnościach rozpoczyna swój perlisty śpiew.

Rudzik jest ptakiem wędrownym, choć coraz częściej pozostaje u nas na zimę. Obdarzony został szczególnymi predyspozycjami do wędrówek – posiada receptory pozwalające na rejestrowanie pola magnetycznego Ziemi i bezbłędne określenie kierunku północ-południe.

Łacińska nazwa rudzika brzmi Erithacus rubecula (L.) zaś angielska robin. Doczekał się też wielu ludowych nazw wśród których najpopularniejszą jest chyba raszka, natomiast ornitolodzy nazywają go Rudolfem.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!