Wydawca treści Wydawca treści

PARKI KRAJOBRAZOWE

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

 

Lasy nadleśnictwa położone są częściowo na obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (185,10 ha), otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.