Obiekty turystyczno - edukacyjne Obiekty turystyczno - edukacyjne

Ścieżka Zdrowia Las Luziński

Ścieżka zdrowia w Luzinie wyposażona jest system wiat w ramach Aktywnego Udostępniania Lasu oraz miejsce postoju pojazdów. Na ścieżce są wytyczone dwie trasy spacerowo - biegowe : sosnowa 1,9 km i bukowa 3,4 km . Trasy te są wyposażone w szereg urządzeń do ćwiczeń ogólnorozwojowych. W odległości 2 km od wejścia znajduje się punkt widokowy ukazujący piękną panoramę Strzebielina i Charwatynii. Na trasie znajdują się też dwa kamienne pomniki, jeden poświęcony pamięci poległych żołnierzy, drugi błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce oraz miejsce w którym wypalano drewno w celu uzyskania węgla drzewnego tzw. mielerz.