Asset Publisher Asset Publisher

Oferta edukacyjna Nadleśnictwa Strzebielino

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej

Nasi leśnicy prowadzą:

• zajęcia przyrodnicze w lasach Nadleśnictwa Strzebielino

• prelekcje i spotkania prowadzone przez pracownika nadleśnictwa w szkołach i innych placówkach oświatowych

Propozycje miejsc przeprowadzenia zajęć w terenie:

• w Arboretum przy siedzibie Nadleśnictwa

• w lesie na terenie Nadleśnictwa Strzebielino, blisko Państwa szkoły lub w innym miejscu w lesie dogodnym ze względu na dojazd lub temat zajęć

• na terenie szkółki leśnej w Kochanowie

• na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej „Wokół rezerwatu" w leśnictwie Paraszynek

Proponowane tematy zajęć w lesie:

• Warstwowa budowa lasu

• Drzewa leśne

• Funkcje lasu

• Zasady zachowania się w lesie

• Leśnik – gospodarzem lasu

• Zwierzęta zimą – dokarmianie ptaków i dzikich zwierząt

• Ochrona przeciwpożarowa i zagrożenia związane z wiosennym wypalaniem traw

• Poziom lesistości kraju i zalesienia

• inne interesujące Państwa tematy, dopasowane do wieku uczniów i programu nauczania

Zachęcamy również szkoły i inne zorganizowane grupy do korzystania z infrastruktury turystyczno – edukacyjnej Nadleśnictwa Strzebielino:

• wiata i miejsce na ognisko w Arboretum przy siedzibie Nadleśnictwa (po zgłoszeniu telefonicznym)

• wiata i miejsce na ognisko  na szkółce leśnej Kochanowo (po zgłoszeniu telefonicznym)

• ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej „Wokół rezerwatu"