Obiekty edukacyjne

Położona jest w leśnictwie Paraszynek, 2 km na południe od wsi Bożepole. Przedstawiamy na niej zagadnienia związane z ochroną przyrody, ochroną lasu przed zwierzyną oraz gospodarką łowiecką.

Oferta edukacyjna

Kropki, kreski, jakieś strzałki w różnych kolorach; nacięcia na korze, tę rozmaitość znaków można zobaczyć spacerując po lesie. Na ogół każdy symbol coś oznacza i znalazł się tam nieprzypadkowo. Oznaczenia które są czytelne dla leśników innym jawią się jako tajemny szyfr