Asset Publisher Asset Publisher

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA "WOKÓŁ REZERWATU'

Położona jest w leśnictwie Paraszynek, 2 km na południe od wsi Bożepole. Przedstawiamy na niej zagadnienia związane z ochroną przyrody, ochroną lasu przed zwierzyną oraz gospodarką łowiecką.

1. "Indywidualna ochrona drzewek w uprawach"
2. "Rezerwat przyrody „Paraszyńskie Wąwozy"
3. "Jelenia Góra"
4. "Naturalne odnowienie lasu"
5. "Źródlisko"
6. "Rola martwych drzew"
7. "Różnorodność gatunkowa drzew"
8. "Gospodarka łowiecka"
9. "Ślady dawnej działalności człowieka"
10. "Pomniki przyrody"

11. "Grodzenie upraw"

Trasa oznaczona jest stylizowanym, zielonym znakiem sowy na żółtym tle. Każde stanowisko wyposażone jest w tablicę z krótką informacją. Grupy zorganizowane mogą ją przejść pod przewodnictwem miejscowego leśnika, telefon kontaktowy: +48 58 678 97 15. Ścieżka jest pętlą o długości ok. 7 km, a czas przejścia z omówieniem poszczególnych stanowisk zajmuje ok. 3 godzin. Ścieżka rozpoczyna się w pobliżu miejsca postoju pojazdów niedaleko lesniczówki Paraszynek.


Wyświetl większą mapę