Asset Publisher Asset Publisher

Nasze lasy

Bieszczady Północy - tak można w skrócie określić Nasze Nadleśnictwo

Przeważająca część obszaru Nadleśnictwa charakteryzuje się formami pagórkowatymi i wzgórzowymi wyniesionymi od 50 do 200 m n.p.m. Najwyższy punkt znajduje się w okolicy tzw. „Jeleniej Góry" oddz. 210 i wynosi ca 222 m n.p.m.
Zarówno obręb Luzino jak i obręb Bożepole leży w obszarze moreny czołowej i dennej. W kierunku rzeki Łeby, oraz pradoliny rzek Redy i Łeby schodzi szereg jarów i wąwozów, których dnem często płyną okresowe strumienie.

 
Rzeźba terenu wymusiła na dużej części nadleśnictwa nieregularny podział powierzchniowy.
Rzeka Łeba jest rzeką graniczną pomiędzy obrębami Bożepole i Luzino na tym obszarze
    płynie malowniczą doliną  otoczoną wzgórzami o wysokości od  170 do 195 m n.p.m.

Teren Nadleśnictwa charakteryzuje mała liczba rocznych opadów atmosferycznych - ok.600 mm. Obszar znajduje się pod wpływem klimatu morskiego i kontynentalnego. Charakterystycznym jest tutaj duża zmienność pogody spowodowana nierównomiernym przemieszczaniem się mas powietrza.

 Lasy Nadleśnictwa nękane są dość często huraganowymi wiatrami o prędkościach dochodzących do 130 km/h, które powodują znaczne szkody w drzewostanach. Często zwłaszcza w lecie, napływają z zachodu z nad północnego Atlantyku polarne masy powietrza sprowadzające znaczne zachmurzenie w lecie pogodę chłodną i dżdżystą w zimie natomiast odwilże i mgły, nadając tym okolicom cechy klimatu morskiego.