Asset Publisher Asset Publisher

Inwestycje drogowe wspólnie z nadleśnictwami

Powiat Lęborski zawarł umowy z Nadleśnictwem Lębork i Nadleśnictwem Strzebielino Morskie na wykonanie wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą remont drogi powiatowej 1330G

W starostwie w poniedziałek (23 maja) dokumenty sygnowali: Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski, Edmund Głombiewski – Wicestarosta Lęborski, Jan Dominiecki – Nadleśniczy Nadleśnictwa Lębork, Mariusz Kaliszewski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzebielino Morskie oraz Adrian Wenta – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku.
Umowa dotyczy kontynuacji prac na drodze powiatowej 1330G wykonanych w 2021 r., tzn.:   remontu DP 1330G na odcinku 0,995 km (o wartości 271.922 zł) i przebudowy DP 1330G od granicy Gminy Miasto Lębork do skrzyżowania w formie ronda z DP 1336G (o wartości 1.882.492 zł).
Podpisana umowa obejmuje remont ostatniego odcinka DP1330G o długości ok. 900 mb. Droga na terenie powiatu lęborskiego będzie odnowiona na całym odcinku od granicy m. Lęborka do granicy powiatu w kierunku Dzięcielca. Zakres robót obejmie: wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej, utwardzenie poboczy gruntowych oraz uporządkowanie pasa drogowego.
Na realizację zadania przeznaczono kwotę 350.000 zł. Remont drogi będzie współfinansowany przez Nadleśnictwo Lębork i Nadleśnictwo Strzebielino Morskie w kwocie po 50.000 zł.