Asset Publisher Asset Publisher

Wędrując bobrowymi ścieżkami

Jako jeden z nielicznych, obok człowieka, bóbr potrafi zmieniać środowisko, w którym żyje. Buduje tamy, żeremia i różne umocnienia a wszystko po to, by podnieść poziom wody do określonego poziomu.

Jakiś czas temu w dolinie Łeby pojawiło się intrygujące rozlewisko. Można było przypuszczać, że sprawcami takiego stanu wody są bobry. Nie jest to zaskakujące, gdyż ich obecność na terenie Nadleśnictwa Strzebielino nie jest sprawą nową. Pisaliśmy już o tym we wcześniejszym artykule „Bóbr – budowniczy”. Sytuacja jest jednak dynamiczna a bobry pojawiają się w coraz to nowych miejscach. Budują coraz bardziej okazałe budowle, nierzadko powodując zalanie znacznego obszaru. Wędrując bobrowymi ścieżkami można spotkać szereg ciekawych śladów ich działalności.

Rozlewisko spowodowane tamą bobrową (Fot. J. Kuczyńska)

Nasze rzeki: Łeba i Reda mają zbyt bystry nurt, by wybudować tamę zatrzymującą wodę, dlatego bobry upodobały sobie kanały nawadniające. Budując tam tamę można znacząco podnieść poziom wody.

Umocniony wał kanału (Fot. J. Kuczyńska)

Na niektórych odcinkach brzegi kanału były dość niestabilne. By nie dopuścić do odpływu wody, bobry umocniły brzeg patykami i błotem. Na koniec roboty wypiły chyba piwko, no bo skąd wzięłaby się tam pusta puszka?

Kolejny odcinek brzegu umocniony przez bobry (Fot. J. Kuczyńska)

Powyżej na jeszcze dłuższym odcinku brzeg kanału został umocniony przez bobry. To zadziwiające jak przemyślne jest to działanie – bobry podnoszą poziom wody na tyle, by umożliwić budowę żeremia czyli bobrowego mieszkania.
Żeremie bobrowe (Fot. J. Kuczyńska)

Wejście do żeremia zawsze znajduje się pod wodą, stąd konieczność podnoszenia jej poziomu. Samo żeremie zbudowane jest z gałęzi, patyków, kamieni, darni i błota. Całość jest bardzo solidna a ewentualne słabe punkty są natychmiast wzmacniane za pomocą tego samego budulca.

Ślady naprawy żeremia (Fot. J. Kuczyńska)


 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!