Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Pomorskie w liczbach.

Przy okazji Światowego Dnia Lasu trochę informacji o lasach regionu.

Tegoroczny Światowy Dzień Lasu przebiega pod hasłem „Lasy i edukacja”.

 

 

Pod względem lesistości województwo Pomorskie, z lesistościa 36,9%,  plasuje się na krajowym podium a konkretnie na trzecim jego stopniu. Wyprzedza nas tylko Lubuskie i Podkarpackie czyli Bieszczady. Resztę ciekawych danych dotyczących lasów Pomorza Gdańskiego  znajdziesz na poniższej infografice. 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!