Lista aktualności Lista aktualności

Działania ochronne w rezerwacie "Długosz Królewski w Łęczynie"

W 2018 roku zrealizowalismy zadanie pn "Działania ochronne w celu zachowania populacji długosza królewskiego Osmunda regalis w rezerwacie przyrody "Długosz Królewski w Łęczynie"
Koszt kwalifikowany zadania wynosił 6609,00 zł
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w postaci dotacji wyniosło 3000,00 zł

www.wfosigw.gda.pl
W ramach tego zadania wykonaliśmy:

  • wapnowanie w czasie wiosennych roztopów
  • monitoring poziomu wody
  • pomiar odczynu wody
  • nowe ogrodzenie
  • bieżącą naprawę zastawek piętrzących wodę w torfowiskach
  • umocowaliśmy nową tablicę informacyjną