Aktualności Aktualności

Powrót

Bluszcz – jeden z ostatnich kwiatów lata

Bluszcz – jeden z ostatnich kwiatów lata

Zakwita dopiero we wrześniu. Lubi wspinać się na różne podpory, osiągając przy tym niebagatelne rozmiary. Wytwarza dwa rodzaje pędów a liście układają się tak, że nie zasłaniają się nawzajem.

Bluszcz pospolity (Hedera helix L.) to wieczniezielone pnącze, występujące dość pospolicie w naszych lasach. Znane jest też jako roślina doniczkowa, parkowa i okrywowa. Rośnie z całej Polsce poza pasem gór pow. 800 m n.p.m. Swym zasięgiem obejmuje cała Europę z wyjątkiem jej północnych krańców. Jako gatunek zawleczony spotkać go można w różnych rejonach świata np. w Stanach Zjednoczonych czy Nowej Zelandii.

Jako pnącze potrafi wspinać się na różne podpory, zwykle drzewa, do wysokości 20 a czasem nawet 30 m. Pomagają mu w tym korzenie przybyszowe, które skutecznie wczepiają się w stabilne konstrukcje. Na wysokości 1,3 m jego pień osiąga obwód nawet 70 cm. Jeśli dobrze czuje się w określonych warunkach, potrafi rozrosnąć się na dużej powierzchni – rekordzista pokrył 860 m2 skał.

Liście bluszczu są zimozielone,  skórzaste, blaszki liściowe ciemnozielone z wyraźnym bladym użyłkowaniem. Wytwarza 2 rodzaje pędów: liściowe, pnące się po podporze i kwiatowe, wzniesione i odstające od podpory. Nietrudno je odróżnić, gdyż pędy liściowe pokrywają liście silnie powcinane, klapowate, zaś pędy kwiatowe porastają liście jajowate, całobrzegie. Inną ciekawostką jest fakt, że liście bluszczu układają się w taki sposób, że nie zasłaniają się nawzajem.

Kwiaty bluszczu to kuliste baldachy o średnicy 2-4 cm. Co ciekawe, bluszcz zakwita dopiero we wrześniu, stając się bardzo atrakcyjną i w zasadzie ostatnią  pożywką dla pszczół i innych błonkówek. Kwitnie bardzo obficie, wydzielając intensywny i z daleka rozpoznawalny zapach.

Owoce bluszczu dojrzewają dopiero w kwietniu i maju następnego roku. Z uwagi na fakt, że zawierają żywicę, nie są zbyt wielkim przysmakiem ptaków, lecz z braku innych owoców stanowią pożywienie dla kapturek, pliszek i drozdów.

Bluszcz jest rośliną długowieczną, znane są okazy 700-letnie, choć zwykle żyje 200-300 lat.

Jest rośliną dość pospolitą, stąd od 2014 roku nie jest już objęty ochrona gatunkową.  

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż