Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na terenie naszego nadleśnictwa znajdują się 22 użytki ekologiczne i zajmują powierzchnię 72,47 ha.  Na uwagę zasługują ich niezwykłe nazwy:  

Szczegółowy wykaz użytków ekologicznych