Wydawca treści Wydawca treści

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.W granicach wszystkich obszarów chronionego krajobrazu znajduje się 12941,86 ha gruntów Nadleśnictwa Strzebielino. Obszary Chronionego Krajobrazu występujące u nas to: • Choczewsko Saliński, • Pradoliny Redy-Łeby, • Doliny Łeby, • Fragment pradoliny Łeby i wzgórza morenowe na „S” od Lęborka)

W granicach wszystkich obszarów chronionego krajobrazu znajduje się 12941,86 ha gruntów Nadleśnictwa Strzebielino. Obszary Chronionego Krajobrazu występujące u nas to:

·         Choczewsko Saliński,

·         Pradoliny Redy-Łeby,

·         Doliny Łeby,

·         Wzgórz Lęborskich