Asset Publisher Asset Publisher

Zauważyłeś pożar? Alarmuj!

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku rocznie powstaje około 60 pożarów lasu, ponad 95% pożarów wywołuje człowiek!

Idzie wiosna,  już wkrótce w lesie pojawią się soczyste zieloności, zakwitną przeróżne kwiaty. Ale póki co to właśnie ten moment to okres zwiększonego zagrożenia pożarowego w lasach. Wczesną wiosną na dnie lasu znajduje się dużo łatwopalnych materiałów, opadłe liście z poprzedniego sezonu, suche gałęzie czy wysuszone trawy. Wystarczy iskra by wszystko stanęło w płomieniach. Dlatego o tej porze roku notuje się najwięcej pożarów lasu. Na ogół zagrożenie pożarowe kojarzymy z falą letnich upałów i wtedy dmuchamy na zimne, teraz kiedy nie jest gorąco wydaje się nam ze nie ma powodu do ostrożności. Bardzo częstą przyczyną wiosennych pożarów lasu jest wypalanie traw w ich pobliżu. Na szczęście jest to coraz rzadziej stosowany sposób pozbywania się suchej roślinności, bo nie dość, że nie przynosi żadnych pozytywnych skutków to bardzo często przeradza się w niekontrolowany pożar zagrażający znajdującym się w pobliżu zabudowaniom czy lasom. Pamiętajmy, że w płomieniach ginie mnóstwo zwierząt, a zdarza się że wśród ofiar śmiertelnych znajdują się ludzie.

W naszym kraju wypalanie traw  zabronione i karane. Poza tym prowadzi do utraty dopłat z funduszów Unii Europejskiej.

Na koniec trochę paragrafów, bo jak wiemy „Ignorantia iuris nocet" , czyli  nieznajomość prawa szkodzi.

Art. 124 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody mówi o tym, że „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów."

zaś zgodnie z art.131 powyższej Ustawy "kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin podlega karze aresztu lub grzywny".

Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. o lasach również porusza te kwestie w artykule 30 " W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  1. rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
  2. korzystania z otwartego płomienia;
  3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych"

 

Na koniec,  z okazji zbliżającej się wiosny, życzymy sobie kolejnego roku bez pożaru lasu