Asset Publisher Asset Publisher

Wełnianki

Pewnie każdy zaglądający czasami do lasu czy na łąki zauważył białe kobierce pokrywające w czerwcu podmokłe miejsca. Często mówimy o nich „białe błota”. To nic innego jak łany owocujących wełnianek.

W Polsce występują cztery gatunki: wełnianka wąskolistna (Eriophorum angustifolium), w. pochwowata (Eriophorum vaginatum), w. szerokolistna (Eriophorum latifolium) i w. delikatna (Eriophorum gracile),  Zajmują raczej jasne i wyłącznie wilgotne stanowiska, stąd spotkać je można w borach bagiennych, na torfowiskach i podmokłych łąkach.

Kwiatostany wełnianek są niepozorne i raczej niezauważane. To, co w czerwcu przyciąga nasz wzrok, to owocostany. Nasionka zaopatrzone są w długie włoski, które wyglądem przypominają owczą wełnę. Stąd zresztą wywodzi się nazwa rodzajowa rośliny – pochodzi od greckich słów: érion, „wełna” i phoréo, „noszę”. Tak zaopatrzone nasionka z łatwością przenoszone są przez wiatr na znaczne odległości. Co więcej, to właśnie łany owocujących wełnianek dały nazwę wielu miejscom zwanym Białymi Błotami.

W przeszłości puchate owocostany wełnianki wykorzystywano na różne sposoby. Z powodzeniem wyrabiano z niej papier, knoty do świec, kapelusze oraz stosowano jako wypełnienie do poduszek a także mebli tapicerowanych i materaców. W czasie I wojny światowej w Szkocji puch wełnianki wykorzystywany był jako materiał opatrunkowy na rany.

Wełnianki należą do roślin raczej pospolitych i jedynie wełnianka delikatna objęta jest ochroną prawną. Pozostałe spotykane są często a zagrożeniem jest zanik ich stanowisk związany jest z osuszaniem łąk i mokradeł.

 

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!