Asset Publisher Asset Publisher

Ważki - miniaturki latających helikopterów

To bardzo stara grupa owadów – podobne do dzisiejszych występowały już w karbonie i permie czyli ok. 300 mln lat temu i były to największe żyjące kiedykolwiek owady latające.

Są to dość duże owady o wydłużonym ciele, wyposażone w dwie pary błoniastych skrzydeł. Nazywane były też szklarzami, co nawiązuje do wyglądu ich skrzydeł, przypominających delikatne witraże. Na brzegu tychże skrzydeł występują charakterystyczne plamki, tzw. pterostygma. Ich rozmieszczenie i kształt jest charakterystyczne dla poszczególnych gatunków. W wyglądzie głowy dominują wielkie oczy.

W systematyce ważki dzielą się na dwie grupy: równoskrzydłe u których obydwie pary skrzydeł mają taki sam kształt a w spoczynku układają się równolegle do odwłoka oraz różnoskrzydłe u których druga para skrzydeł jest wyraźnie szersza a w spoczynku pozostają rozpostarte prostopadle do ciała.

Spotykamy je raczej latem, gdyż zimę spędzają zwykle w formie larwy. Postacie dorosłe żyją krótko, bo zaledwie kilka tygodni. Imago jedynie niektórych gatunków żyje prawie rok i w tej formie jest w stanie przetrwać zimę. Z uwagi na cykl rozwojowy związane są ściśle z wodą: strumieniami, rzekami, stawami, jeziorami czy bagnami, gdyż właśnie tam składają jaja z których potem wylęgają się larwy. Są to owady drapieżne – polują głównie na motyle, muchówki, błonkówki, chrząszcze a także na komary i mszyce.

W Europie żyje 130 gatunków ważek. W Polsce odnotowano 73 gatunki z czego 15 podlega ochronie gatunkowej.

Te i inne ciekawostki można znaleźć w zamieszczonym poniżej filmie:

 

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!