Asset Publisher Asset Publisher

Styczeń w lesie

Zobaczmy, co słychać w przyrodzie

Styczeń to jeden z dwóch najzimniejszych i najbardziej zimowych miesięcy w roku. To czas uśpienia – drzewa i krzewy pozbawione są liści, większość roślin zielnych zimuje w formie nasion lub podziemnych kłaczy, bulw i cebul. Zielone pozostają jedynie drzewa iglaste: sosna, świerk, jodła i daglezja oraz rośliny zimozielone takie jak: bluszcz, jałowiec, borówki czy barwinek. W przyrodzie panuje cisza. Las otulony kołderką śniegu, foto. J. KuczyńskaWiększość ptaków odleciała do ciepłych krajów. U nas pozostały tylko niektóre gatunki: sikory, kowaliki, kosy i sójki – łatwo je zaobserwować w przydomowych karmnikach. Nad lasami krążą kruki i bieliki. Gniazdujące u nas gile porzuciły swój skryty tryb życia, zebrały się w większe stada, by wspólnie poszukiwać pokarmu przy gospodarstwach. Zima to pracowity czas dla dzięciołów – z mozołem rozkuwają korę i drewno, by wydobyć stamtąd smakowite larwy owadów. Z północy zalatują te gatunki, dla których Polska to przysłowiowe „ciepłe kraje". Są wśród nich myszołowy włochate, bardzo podobne do naszych myszołowów zwyczajnych. Są też śnieguły zwane wróblami północy. Nalot jemiołuszek jest zwykle zwiastunem nadciągających mrozów i opadów śniegu – zwróćcie na to uwagę.

Ścinka drzew, foto. J. KuczyńskaStyczeń to pracowity czas dla leśników. W tym okresie pielęgnujemy najmłodsze fragmenty lasu – w uprawach zabiegi te nazywamy czyszczeniami wczesnymi, zaś w młodnikach – czyszczeniami późnymi. Zima to najlepszy czas na pozyskanie drewna. Robimy to w ramach tzw. trzebieży i cięć rębnych. Kiedyś pozyskanie drewna koncentrowało się głównie w okresie zimowym, lecz obecnie proces produkcyjny przemysłu drzewnego wymusza całoroczny cykl ścinki drzew. Równolegle z pozyskaniem drewna wykładamy tzw. drzewa ogryzowe. Co to jest? W okresie zimowym zwierzyna leśna, głównie jelenie, chętnie ogryza (leśnicy mówią, że "spałuje") młodą korę sosen, osik i innych drzew. By dostarczyć jej pokarmu a tym samym ograniczyć uszkodzenia drzewek rosnących, ścinamy wybrane egzemplarze i pozostawiamy do czasu ogryzienia ich wierzchołkowych partii przez zwierzynę, po czym wyrabiamy odpowiednie sortymenty. Więcej informacji o zwierzynie podamy w lutym.

Ospałowana młoda sosna, foto. J. Kuczyńska

Zanim wiosenne słońce otworzy szyszki, zbieramy nasiona drzew iglastych: sosen, świerków i modrzewi. Robimy to w najlepszych jakościowo drzewostanach, zwykle z drzew ściętych. W najcenniejszym drzewostanie sosnowym co roku zbieramy szyszki ale wyłącznie z drzew rosnących.

Zimowy załadunek drewna, foto. J. Kuczyńska