Asset Publisher Asset Publisher

Nowy wóz strażacki dla OSP Rozłazino

Ochotnicza Straż Pożarowa w Rozłazinie otrzymała nowy wóz strażacki

Ochotnicza Straż Pożarowa w Rozłazinie otrzymała nowy wóz strażacki. To pierwsze nowe auto w tej jednostce od początku jej istnienia czyli od 1945 roku.

W uroczystości przekazania pojazdu wzięli udział strażacy z terenu gminy Łęczyce i jednostek spoza gminy, mieszkańcy Rozłazina oraz wielu zaproszonych gości: przedstawiciele władz samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, przedstawiciele PSP, nadleśniczy Nadleśnictwa Strzebielino. Ten radosny dzień uświetniła Gminna Orkiestra Dęta.

Wiemy jak ważną rolę pełnią strażacy w ochronie zdrowia i życia ludzi oraz ich mienia, a także w ochronie naszych lasów przed pożarami. Dlatego zawsze staramy się ich wspierać dokładając jakąś cegiełkę np. do zakupu specjalistycznego sprzętu gaśniczego

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!