Asset Publisher Asset Publisher

Miedzynarodowy Dzień Lasów

Co roku podczas Międzynarodowego Dnia Lasów, który został ustanowiony w roku 2012 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, uświadamiamy społeczeństwu, ogromną rolę lasów i drzew dla życia ludzi.

Według danych ONZ, od lasów uzależniony jest byt 1,6 mld ludzi na świecie. Ekosystemy leśne to do dom wielu gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Nie do przecenienia jest korzystny wpływ lasów na środowisko między innymi przez: pochłanianie węgla, magazynowanie wody, czy też chronienie przed erozją gleb. Najważniejszym leśnym produktem jest drewno, ten ekologiczny materiał znajduje bardzo wiele zastosowań. Jego zasoby, o ile prowadzimy racjonalną gospodarkę leśną, są niewyczerpane. Las to także miejsce wypoczynku, rekreacji i uprawiania wielu dyscyplin sportu. Jak wiemy las pełni wiele funkcji a leśnicy starają się godzić jego różne role w wymiarze przyrodniczym, społecznym oraz gospodarczym.

W tym roku pierwszy dzień kalendarzowej wiosny 21 marca zbiega się w czasie nie tylko z Międzynarodowym Dniem Lasów ustanowionym przez Zgromadzenie Narodowe ONZ ale także z początkiem kampanii „Lasy Państwowe. Dla lasu, dla ludzi.” Kampania będzie prowadzona w oparciu o trzy bloki tematyczne: „Poznaj leśnika”, „Gospodarka leśna - zrównoważona, czyli jaka?” i „Co daje las?”