Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

Od 2003 r. w polskich lasach wdrażany jest  system certyfikacyjny – PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej). Jest to największy system certyfikacyjny w Europie, funkcjonujący od 1999 r. Inicjatorem procesu tworzenia krajowych standardów PEFC były Lasy Państwowe oraz Rada PEFC Polska, działająca obecnie przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. Standardy te zostały akredytowane w październiku 2008 r.

    Certyfikat ten jest gwarancją prowadzenia trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Aktualnie ważny certyfikat PEFC nadano 21.05.2027 r.

Firmą certyfikującą było Biuro Veritas Polska sp. z o. o. ul. Migdałowa 4  02-796 Warszawa

Certyfikat obowiązuje na terenie całej RDLP w Gdańsku

Numer certyfikatu: BVCPL/PEFCFM/05/1

Cykl obowiązywania certyfikatu początek 22.05.2024 r. koniec cyklu 21.05.2027

Certyfikat nadany w oparciu o kryteria PEFC PL 1003:2012v.2


Certyfikat Zielony Punkt Kontrolny