Lista aktualności Lista aktualności

Zamknięty fragment niebieskiego szlaku rowerowego

Dotyczy odcinka Milwino – most na Gościcinie

Nadleśnictwo Strzebielino informuje, że zamknięty zostaje fragment niebieskiego szlaku rowerowego na odcinku od wsi Milwino do mostu na rzece Gościcinie na drodze gruntowej Dąbrówka  – Przetoczyno. Powyższa decyzja podyktowana jest udostępnieniem tego terenu pod budowę nowego odcinka trasy S6. Wspomniany powyżej odcinek szlaku będzie zamknięty do odwołania a  może to potrwać 2-3 lata. O ponownym udostępnieniu dla ruchu będziemy informować na bieżąco. Z uwagi na zagrożenia wynikające zarówno z prac leśnych jak i budowlanych prosimy o ścisłe przestrzeganie zakazu. Za niedogodności przepraszamy.

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!