Lista aktualności Lista aktualności

Sprawozdanie z realizacji zadania pn. „Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Strzebielino” zrealizowanego w 2015 roku w ramach umowy nr WFOŚ/D/412/74/2015 z dnia 2015-05-06

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W roku 2015 Nadleśnictwo Strzebielino w celu ochrony cennych fragmentów rodzimej przyrody wykonało konserwację zastawek w rezerwacie przyrody „Długosz Królewski" w Łęczynie. Przez cały rok prowadzony był  monitoring poziomu i odczynu wody. Naprawiono również drewniane ogrodzenie i ustawiono nowe tablice urzędowe. Nowe tablice urzędowe zamontowano również w rezerwacie "Paraszyńskie Wąwozy".

Prace te zostały wykonane zgodnie z wnioskiem ochrony przyrody na 2015 rok przez Zakłady Usług Leśnych wyłonione podczas przetargu.

Kwota dofinansowania zadania w roku 2015 wyniosła 3500 zł.