Lista aktualności Lista aktualności

Nowe znaki na szlakach rowerowych

Odnowiliśmy oznakowanie wszystkich szlaków turystycznych

W zeszłym roku rozpoczęliśmy prace przy odnawianiu oznakowania szlaków turystycznych wytyczonych staraniem nadleśnictwa. Ponieważ zakres prac był duży, podzieliliśmy go na dwa lata. W zeszłym roku odnowiliśmy oznakowanie szlaków pieszych oraz część rowerowych. Pisaliśmy o tym we wcześniejszym artykule. Można tam również znaleźć linki do opisu poszczególnych szlaków.

W tym roku wykonaliśmy drugi etap prac, który objął cały czerwony szlak rowerowy oraz drugą część niebieskiego. W ten oto sposób wszystkie nasze szlaki na całej długości posiadają nowe oznakowanie.

Szczegółowy opis szlaków i inne informacje dotyczące obiektów turystycznych można znaleźć na stroni Nadleśnictwa Strzebielino w zakładce TURYSTYKA

Ewentualne uwagi co do czytelności oznakowania szlaków prosimy zgłaszać na adres:

lilianna.koszutowska@gdansk.lasy.gov.pl     lub

jadwiga.kuczynska@gdansk.lasy.gov.pl

Życzymy Państwu udanych wycieczek po naszym lesie i przyjemności w obcowaniu z naturą.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!