Lista aktualności Lista aktualności

Ćwiczymy ze Strażą Pożarną

21 września 2019 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Marynarki Wojennej w Strzepczu odbyły się ćwiczenia, podczas których były sprawdzane procedury postępowania na wypadek pożaru lasu. W ćwiczeniach brała udział Wojskowa Straż Pożarowa, Państwowa Straż Pożarna z Wejherowa, drużyny strażaków ochotników OSP Linia, Strzepcz i Lewino i pracownicy Nadleśnictwa Strzebielino.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!