Sprzedaż drewna, sadzonek i choinek Sprzedaż drewna, sadzonek i choinek

Sprzedaż choinek

Sprzedaż choinek będzie miała miejsce w biurze nadleśnictwa i w większości leśnictw w dniach 14.12.2020 - 23.12.2020 w dni robocze w godzinach 7:30 - 15:00.

Ponadto w dniach  12.12.2020, 13.12.2020, 19.12.2020 i  20.12.2020 na Szkółce Leśnej Kochanowo będzie można wybrać i wyciąć własną choinkę. W tym celu należy zabrać własny sprzęt do wycięcia drzewka oraz sznurek do jego związania. Sprzedaż na Szkółce Leśnej Kochanowo w tych dniach prowadzona będzie w godz. 9:00-13:00. Oto mapka z lokalizacją szkółki:

Na podobnych zasadach w dniu 19.12.2020 r w godzinach 9:00-13:00 będzie można wybrać i wyciąć choinkę w dwóch innych miejscach: z plantacji w leśnictwie Strzebielino

oraz w Leśnictwie Chmieleniec.

Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, zachowanie dystansu oraz zakrywania nosa i ust zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Poniżej cennik na choinki

 

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!

Materiały do pobrania