Obiekty edukacyjne Obiekty edukacyjne

Ścieżka dydaktyczna Kurhany

Ścieżka znajduje się na Cmentarzysku Kurhanowym w Lewinie

Cmentarzysko kurhanowe w Lewinie.  Znajduje się tu zespół 16 kurhanów, grobowce te pochodzą z X – XII wieku. Taki „zamknięty" kompleks grobowców jest znany  i przypisywany plemionom zamieszkującym te tereny właśnie w przedchrześcijańskim, wczesnym średniowieczu. W 2009 roku utworzono tu skansen archeologiczny ze ścieżką dydaktyczną, która zaopatrzona jest w tablice informacyjne i ławki.  Skansen ogrodzony jest drewnianym  płotkiem, a wejścia strzegą wyciosane z drewna „ludy", będące swoistymi strażnikami tego miejsca. Przy skansenie znajduje się miejsce postoju pojazdów oraz dwie wiaty ze stołami i ławami.


Wyświetl większą mapę