Wydawca treści Wydawca treści

HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Forests) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska.


1. Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych są przyporządkowane do poszczególnych kategorii:

HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

HCVF 1.1. Obszary chronione

HCVF 1.1.a lasy w rezerwatach

HCVF 1.1.b lasy w parkach krajobrazowych

HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

HCVF 4.1. Lasy wodochronne

HCVF 4.2. Lasy glebochronne

HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

2. Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce - plik do pobrania - HCVF_kryteria wyznaczania

3. Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów hcvf w Nadleśnictwie Strzebielino - plik do pobrania - tabela

4. Rozmieszczenie lasów hcvf w Nadleśnictwie Strzebielino - poniżej pliki do pobrania:

    kategoria 1.1 obszary chronione

    kategoria 1.2 ostoje zagrożonych i ginących gatunków - do użytku wewnętrznego. (Ewentualne pytania dotyczące lokalizacji stref ptaków chronionych prosimy kierować do Dyrektora RDOŚ w Gdańsku).

    kategoria 2.0 kompleksy leśne odgrywające znaczącą w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

    kategoria  3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

    kategoria 3.2 ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce   pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

    kategoria 4.1 lasy wodochronne

    kategoria 4.2 lasy glebochronne

    kategoria 6 lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności

    Informacji dotyczących adresów leśnych udziela:

    Lilianna Koszutowska, tel. 58 678 20 77 lilianna.koszutowska@gdansk.lasy.gov.pl

    Uczestnictwo osób i instytucji w procesie typowania nowych powierzchni hcvf oraz wnoszenia uwag i wniosków dotyczących istniejących powierzchni hcvf.

    Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz własne propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do nadleśnictwa. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Lilianna Koszutowska, tel. 58 678 20 77 lilianna.koszutowska@gdansk.lasy.gov.pl

    Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane wyznaczaniem w roku 2013 powierzchni leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych – HCVF, zapraszamy do konsultacji.
    Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do Lilianna Koszutowska, tel. 58 678 20 77 lilianna.koszutowska@gdansk.lasy.gov.pl


Tabela występujących HCVF (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Lilianna Ewa Koszutowska, 13.02.20 14:37
Kategorie zawartości: Nasza praca » Ochrona przyrody » Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)
Generowanie podglądu może zająć kilka minut.

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Lilianna Ewa Koszutowska
13.02.20 14:37
Status: Zatwierdzony
Pobierz (61k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 1 Rok temu 61k Pobierz

Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów hcvf w Nadleśnictwie Strzebielino (Wersja 1.1)

Miniaturka Dodany przez Lilianna Ewa Koszutowska, 30.11.18 08:06
Kategorie zawartości: Nasza praca » Ochrona przyrody » Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)
Generowanie podglądu może zająć kilka minut.

Wersja 1.1

Ostatnio aktualizowane przez Lilianna Ewa Koszutowska
13.02.20 13:55
Status: Zatwierdzony
Pobierz (61k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.1 1 Rok temu 61k Pobierz
1.0 2 Lata temu 9k Pobierz

1.1. Obszary chronione (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Lilianna Ewa Koszutowska, 30.11.18 08:14
Kategorie zawartości: Nasza praca » Ochrona przyrody » Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Lilianna Ewa Koszutowska
30.11.18 08:14
Status: Zatwierdzony
Pobierz (568k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 2 Lata temu 568k Pobierz

6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Lilianna Ewa Koszutowska, 30.11.18 08:03
Kategorie zawartości: Nasza praca » Ochrona przyrody » Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Lilianna Ewa Koszutowska
30.11.18 08:03
Status: Zatwierdzony
Pobierz (589k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 2 Lata temu 589k Pobierz

4.2. Lasy glebochronne (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Lilianna Ewa Koszutowska, 30.11.18 08:02
Kategorie zawartości: Nasza praca » Ochrona przyrody » Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Lilianna Ewa Koszutowska
30.11.18 08:02
Status: Zatwierdzony
Pobierz (577k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 2 Lata temu 577k Pobierz

4.1. Lasy wodochronne (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Lilianna Ewa Koszutowska, 30.11.18 08:01
Kategorie zawartości: Nasza praca » Ochrona przyrody » Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Lilianna Ewa Koszutowska
30.11.18 08:01
Status: Zatwierdzony
Pobierz (574k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 2 Lata temu 574k Pobierz

3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Lilianna Ewa Koszutowska, 30.11.18 08:00
Kategorie zawartości: Nasza praca » Ochrona przyrody » Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Lilianna Ewa Koszutowska
30.11.18 08:00
Status: Zatwierdzony
Pobierz (576k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 2 Lata temu 576k Pobierz

3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Lilianna Ewa Koszutowska, 30.11.18 07:54
Kategorie zawartości: Nasza praca » Ochrona przyrody » Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Lilianna Ewa Koszutowska
30.11.18 07:54
Status: Zatwierdzony
Pobierz (574k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 2 Lata temu 574k Pobierz