Galeria zdjęć

Luzino ul. Ofiar Stutthofu 47 (przy siedzibie nadleśnictwa)

Historia

kilka słów o historii Nadleśnictwa

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Sprawozdanie z realizacji zadania p.n.:,, Ochrona lasu na terenie Nadleśnictwa Strzebielino’’