Asset Publisher Asset Publisher

HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Forests) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska.


1. Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych są przyporządkowane do poszczególnych kategorii:

HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

HCVF 1.1. Obszary chronione

HCVF 1.1.a lasy w rezerwatach

HCVF 1.1.b lasy w parkach krajobrazowych

HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

HCVF 4.1. Lasy wodochronne

HCVF 4.2. Lasy glebochronne

HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

2. Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce - plik do pobrania - HCVF_kryteria wyznaczania

3. Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów hcvf w Nadleśnictwie Strzebielino - do pobrania

4. Rozmieszczenie lasów hcvf w Nadleśnictwie Strzebielino - poniżej pliki do pobrania:

    kategoria 1.1 obszary chronione

    mapa 1.1

    kategoria 1.2 ostoje zagrożonych i ginących gatunków - do użytku wewnętrznego. (Ewentualne pytania dotyczące lokalizacji stref ptaków chronionych  prosimy kierować do Dyrektora RDOŚ w Gdańsku).

    kategoria  3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

    mapa 3.1

    kategoria 3.2  Ekosystemy rzadkie i zagrożone

    mapa 3.2

    kategoria 4.1  Lasy wodochronne

    mapa 4.1

    kategoria 4.2  Lasy glebochronne

    mapa 4.2

    kategoria 6     Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności

    mapa 6

   

    Informacji dotyczących HCVF udziela:

    Lilianna Koszutowska, tel. 58 678 20 77 lilianna.koszutowska@gdansk.lasy.gov.pl

    Uczestnictwo osób i instytucji w procesie typowania nowych powierzchni hcvf oraz wnoszenia uwag i wniosków dotyczących istniejących powierzchni hcvf.

    Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz własne propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do nadleśnictwa. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Lilianna Koszutowska, tel. 58 678 20 77 lilianna.koszutowska@gdansk.lasy.gov.pl

    Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane wyznaczaniem  powierzchni leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych – HCVF, zapraszamy do konsultacji.
    Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do Lilianna Koszutowska, tel. 58 678 20 77 lilianna.koszutowska@gdansk.lasy.gov.pl


3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej (Version 1.0)

Thumbnail Uploaded by Lilianna Ewa Koszutowska, 30/11/18 08:00
Kategorie zawartości: Nasza praca » Ochrona przyrody » Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Version 1.0

Last Updated by Lilianna Ewa Koszutowska
30/11/18 08:00
Status: Approved
Download (576k) Get URL.
Version History
Version Date Size  
1.0 3 Years Ago 576k Download

3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej (Version 1.0)

Thumbnail Uploaded by Lilianna Ewa Koszutowska, 30/11/18 07:54
Kategorie zawartości: Nasza praca » Ochrona przyrody » Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Version 1.0

Last Updated by Lilianna Ewa Koszutowska
30/11/18 07:54
Status: Approved
Download (574k) Get URL.
Version History
Version Date Size  
1.0 3 Years Ago 574k Download