Asset Publisher Asset Publisher

Policzyliśmy dziki

W dniach 27 i 28 października przeprowadziliśmy inwentaryzację dzików.

W liczeniu wzięli udział leśnicy, myśliwi, straż pożarna i pracownicy Zakładów Usług Leśnych - łącznie 220 osób. Inwentaryzację przeprowadzono tzw. metodą tyraliery. Liczenia prowadzone były na powierzchniach próbnych, które objęły 10% powierzchni leśnej Nadleśnictwa. Przez dwa dni wykonaliśmy 16 pędzeń na łącznej powierzchni prawie 2 300 ha. Łącznie zaobserwowaliśmy 32 dziki. Liczebność dzików w całym Nadleśnictwie otrzymaliśmy po przeliczeniu danych z pędzeń próbnych przez odpowiednie algorytmy i jest to liczba 332 sztuk. Wiadomo, że jest to ilość zdecydowanie mniejsza, niż w analogicznej inwentaryzacji wykonanej w marcu tego roku, kiedy to zinwentaryzowano 1030 dzików.