Asset Publisher Asset Publisher

Noc Sów w Nadleśnictwie Strzebielino

Dampcówka 23.03.2018

Jest to już 7 tego typu impreza w Polsce, natomiast pierwsza w Nadleśnictwie Strzebielino. Pomysłodawcą i koordynatorem ogólnopolskim wydarzenia jest stowarzyszenie Ptaki Polskie. Zapraszamy każdego, kogo interesuje przyroda a w szczególności życie sów. Obowiązują zapisy.

Spotykamy się w piątek 23.03.2018 o godz. 18:00 w bazie turystycznej Dampcówka, położonej obok leśniczówki Barłomino. Oto mapka sytuacyjna:

Ramowy program spotkania jest następujący:

-18:00 – prelekcja na temat sów

- 20:00 – wycieczka terenowa

- ok. 23:00 ognisko i zakończenie

Zgodnie z REGULAMINEM obowiązują zapisy. Można tego dokonać na stronie: nocsow.pl w następujący sposób: w polu WYBIERZ DOSTĘPNE WYDARZENIE wybieramy: Jadwiga Kuczyńska, następnie wpisujemy swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz liczbę uczestników ew. inne informacje. Ilość miejsc jest ograniczona.

Nadleśnictwo zapewnia kawę i herbatę, przygotujemy też ognisko. Jedzenie, w tym kiełbaski itp. każdy przynosi we własnym zakresie. Na wycieczkę warto zabrać ciepłą odzież, solidne buty, coś ciepłego do picia i latarkę.

Czujemy się zobowiązani poinformować, że dzieci biorące udział w wycieczkach muszą mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej. Nadleśnictwo nie odpowiada za wszelkie szkody (majątkowe i na osobie) wyrządzone uczestnikom wycieczek przez współuczestników lub osoby trzecie. Osoby biorące udział w wycieczkach winny ubezpieczyć się we własnym zakresie. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie nocsow.pl

Organizatorami wycieczki ze strony Nadleśnictwa Strzebielino są:

- Jadwiga Kuczyńska tel.: +48 501 760 689 – strona organizacyjna

- Szymon Kopeć         tel.: +48 694 462 716 – prowadzenie prelekcji i wycieczki

Sedrecznie zapraszamy