Asset Publisher Asset Publisher

Ćwiczenia strażaków OSP z plutonu "Wichura"

W dniu 26 listopada 2021 roku, już nie po raz pierwszy, odbyły się zajęcia z bezpiecznych technik usuwania wiatrołomów, okrzesywania i przerzynki oraz obsługi pilarki spalinowej, które nadleśnictwo zorganizowało dla 5 zastępów (20 strażaków) Ochotniczej Straży Pożarnej z plutonu „Wichura”.

Zajęcia składały się z dwóch części.

Podczas pierwszej – teoretycznej,  uczestnicy zapoznali się z zasadami bezpiecznej techniki pracy pilarką spalinową oraz jej budową, obsługą i konserwacją.

Druga część – praktyczna, przeznaczona była  na ćwiczenia z usuwania, przerzynki  i  okrzesywania drzew. Strażacy uczyli się też praktycznej obsługi pilarki. Uczestnicy byli podzieleni na   kilkuosobowe zespoły, którym towarzyszył zawodowy pilarz, oraz pracownicy nadleśnictwa.

Dziękujemy uczestnikom zajęć, pracownikom ZUL, oraz wszystkim zaangażowanym w organizację ćwiczeń.