Lista aktualności Lista aktualności

Ptaki

W polskich lasach żyje ok. 130 gatunków ptaków. Można je spotkać przez cały rok niezależnie od pory dnia. Zasiedlają wszystkie 4 warstwy lasu. Są sprzymierzeńcami lasu i leśników. Od 1984 roku wokół gniazd szczególnie rzadkich gatunków ustanawia się strefy ochronne. Obecnie w naszych lasach mamy ponad 3000 takich stref. Wskaźnik liczebności pospolitych ptaków leśnych osiągnął w tym wieku maksymalną wartość i jest o 36 % wyższy niż w referencyjnym roku 2000. Niemalże wszystkie gatunki ptaków w Polsce podlegają ochronie gatunkowej.

Czy wiesz że:

  • najbardziej pospolitym ptakiem naszych lasów jest zięba. To gatunek bardzo elastyczny – występuje wszędzie tam, gdzie są drzewa
  • na ziemi gniazduje wiele gatunków, m.in. wszystkie kuraki w tym wyjątkowo rzadki głuszec
  • świergotek drzewny zasiedla obrzeża lasów, zręby i polany. Gniazdo buduje w niecce pod skarpką lub kępą traw
  • w podszycie niezbyt wysoko nad ziemią gniazduje kos. Jest w stanie wyprowadzić do 5 lęgów w roku.
  • modraszka wyprowadza 2 lęgi w roku, w każdym z nich może znajdować się do 13 jaj
  • kopciuszek bytuje w okolicach śródleśnych osad. Do założenia gniazda wykorzystuje różne przedziwne miejsca
  • gniazdo grzywacza to kupka niedbale ułożonych gałęzi gdzieś w koronach drzew
  • w polskich lasach występuje 10 gatunków dzięciołów. Wszystkie z wyjątkiem krętogłowa samodzielnie wykuwają dziuple. Korzystają z nich potem inne gatunki takie jak siniak, włochatka, szpak, pleszka i wiele innych
  • kowalik zbyt duże otwory wlotowe dziupli zalepia gliną wymieszaną ze śliną
  • szereg gatunków zakłada gniazda w koronach drzew. Należą do nich m.in. ptaki szponiaste a wśród nich myszołów, jastrząb, krogulec i największy spośród naszych ptaków – bielik

Te i inne ciekawostki można znaleźć w filmie pt. „PTAKI, jednym z kilku w serii „Życie lasu”.

 

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!