Lista aktualności Lista aktualności

Urząd Statystyczny w Gdańsku potwierdza - lasów w Pomorskim wciąż przybywa!

Jak ustalili autorzy raportu US w Gdańsku w latach 2014-2018 lasów, będących bezpośrednio w zarządzie Lasów Państwowych, w województwie pomorskim systematycznie przybywa!

Odnotowany wzrost powierzchni gruntów leśnych naszego województwa w lasach gdzie gospodarzami są pomorscy leśnicy wyniósł w tym okresie 565  ha. - to tyle ile łącznie wynosi powierzchnia 26 stadionów narodowych!

Potwierdzono tym samym wciąż powtarzane przez leśników zapewnienia o wzroście powierzchni lasów zarówno w skali kraju jak i naszego województwa. Wzrost ten jest między innymi wynikiem rosnącej ilości sadzonych przez leśników drzew. W roku 2014 posadzili ich ok. 30 000 000 żeby w 2018 poprawić ten wynik o kolejne 5 000 000 szt.. Leśników szczególnie cieszą doniesienia zawarte w raporcie o wzroście lesistości województwa kosztem tzw. odnowień naturalnych (siłami natury), które wymagają od nich  sporej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. W roku 2014 odnowień tych było 340 ha, a w 2018, jak podaje US, ich powierzchnia wzrosła do 503 ha. Tym samym, dzięki  pracy leśników, Województwo Pomorskie umocniło pozycję lidera pod względem lesistości w skali kraju i z wynikiem 36,4 % ( w 2014 było 36,3%) zajmuje 3 lokatę zaraz po województwie lubuskim i podkarpackim.

Spadek ilości lasów odnotowano jedynie w  gminach mających status miasta na prawach powiatu i wyniósł on łącznie 39 ha.

Raport US obalił przy okazji kolejny mit kierowany pod adresem leśników. Tak zwane zabiegi pielęgnacyjne (wycinki drzew) nie tylko, jak pokazuje raport, nie uszczupliły powierzchni pomorskich lasów, ale wręcz przyczyniły się do wzrostu ich zasobności! Jak piszą autorzy raportu cyt.: ,,W latach 2014-2018 wielkości zasobów drzewnych na pniu  systematycznie rosła.W latach 2014-2018 wielkość zasobów drzewnych na pniu systematycznie rosła. W 2018 r. w województwie pomorskim wyniosła 181 676, 1 tys. m3. W porównania z 2017 r. zwiększyła się o 653,8 tys. m3 i o 8 314,5 tys. m3w  stosunku do 2014 r. Większość, bo aż 87,5 % zasobów znajdowało się w zarządzie Lasów Państwowych”

Raport odnotowuje co prawda wzrost pozyskania drewna  w badanym okresie, ale nie wskazuje jego głównej przyczyny. Przypomnijmy więc, że  w roku 2017 na terenie Nadleśnictwa Lipusz oraz w 5. innych pomorskich nadleśnictwach doszło do niespotykanej w  swym rozmiarze klęski żywiołowej.  W badanym przez GUS okresie (od roku 2014-2018) widoczny jest obraz tej klęski w postaci zwiększonego pozyskania drewna uprzątniętego przez leśników w latach 2017 - 2018 r. Jak wskazują dane liczbowe,  w wyniku tej katastrofy w samym tylko Nadleśnictwie Lipusz pozyskano  z przyczyn katastrofy: w roku 2017 – 332 000 m3 drewna, a w 2018 – 707 000 m3, aby już w roku 2020 planować jego pozyskanie na poziomie 47 000 m3. Ogólna tendencja stałego, ale nieznacznego wzrostu pozyskania drewna wynika wprost z rosnącej powierzchni pomorskich lasów oraz powiększania się ich zasobności, na co wskazuje GUS. Wyniki opublikowane przez Urząd Statystyczny w Gdańsku w sposób jednoznaczny wskazują, że działania pomorskich leśników przynoszą mieszkańcom województwa pomorskiego wymierne korzyści i w żaden niepokojący sposób nie rzutują na ogólny stan zasobów leśnych województwa, które według autorów raportu, stale rosną.

Dla pomorskich leśników obchodzących w tym roku Jubileusz 75 lecia swojej działalności, a szczególnie dla mieszkańców naszego regionu to dobra wiadomość.
Zapoznaj się z raportem.

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!