Lista aktualności Lista aktualności

Uprzątamy szkody po wichurze

Ze wstępnych szacunków wynika, że wichura powaliła w Nadleśnictwie Strzebielino ok. 40 tys. m3 drewna a zniszczyła całkowicie ok. 80 ha lasu. W tej masie kilkanaście tysięcy m3 stanowią drzewa liściaste. Podobne szkody dotknęły lasy prywatne

Czy to dużo czy mało? Sięgając w głąb historii naszego nadleśnictwa to dużo, natomiast w porównaniu do szkód, jakie dotknęły Nadleśnictwa Lipusz i Rytel, to drobiażdżek.

Jaki jest dokładnie rozmiar szkód nie wiadomo i nie sposób tego oszacować. Najbardziej ucierpiały lasy na południu nadleśnictwa czyli w rejonach wsi: Niepoczołowice, Zakrzewo, Linia, Kętrzyno, Nawcz i Rozłazino.

Wszystkie główne drogi są już przejezdne. Rozpoczęliśmy uprzątanie szkód. Do prac zaangażowane są harwestery i forwardery – wielooperacyjne maszyny leśne. Znacznie przyspieszy to prace a przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo. Nie obejdzie się jednak bez pomocy pilarzy - to oni pracować będą na trudnodostępnych terenowo pozycjach oraz w drzewostanach liściastych. Chcielibyśmy uprzątnąć powalone drzewa do końca tego roku, ale pozyskanie drewna musi być skorelowane ze zbytem. Może okazać się, że przemysł drzewny nie będzie w stanie zagospodarować takich mas surowca.

Fot. J. Kuczyńska Połamane, potrzaskane drewno to surowiec o obniżonej jakości. Mimo znacznych dymensji nie może być wykorzystany na cele konstrukcyjne czy na deski – drobne pęknięcia osłabiają jego wytrzymałość a sięgają głębiej, niż widać to gołym okiem. Może być natomiast wykorzystany przez te zakłady, które poddają drewno rozdrobnieniu np. przemysł celulozowy czy płyt wiórowych.

Na zniszczone powierzchnie powróci las. Ustawa o lasach nakłada na nas obowiązek ponownego odnowienia wyciętej powierzchni w ciągu 5 lat. Każda powierzchnia będzie rozpatrywana indywidualnie – na niektórych zostaną posadzone drzewka, inne zaś będziemy starali się odnowić za pomocą samosiewów z drzew, które jeszcze stoją.

Przypominamy, że z uwagi na zagrożenie, jakie stwarzają powalone drzewa na terenie 4 leśnictw: Kętrzyno, Godętowo, Paraszynek i Chmieleniec obowiązuje zakaz wstępu do lasu. Ponownie apelujemy o rozsądek, rozwagę i niewchodzenie na tereny uszkodzone.