Lista aktualności Lista aktualności

Sarny, jelenie i dziki

1720 jeleni, 1430 saren i 1030 dzików żyje w lasach Nadleśnictwa Strzebielino

Każdego roku na pod koniec zimy przeprowadzamy inwentaryzację zwierzyny żyjącej w naszych lasach. W tym roku wykonaliśmy ją tzw. metodą tyraliery. Polega ona na tym, że wokół wybranego losowo fragmentu lasu rozstawia się obserwatorów tak, by zauważyli wszystkie zwierzęta przechodzące przez linię, jaką tworzą. Przez środek takiej powierzchni przechodzi natomiast linia ruchomych obserwatorów. W ten oto sposób „przeczesany" zostaje wybrany fragment lasu a zwierzyna dokładnie policzona. Może więcej wyjaśni poniższa rycina:

W ten sposób policzyliśmy dokładnie zwierzynę na 16 powierzchniach próbnych o łącznym areale prawie 1770 ha. Linia obserwatorów (Fot. S. Chojnacki) Zajęło nam to 4 dni. W inwentaryzację zaangażowani byli leśnicy, myśliwi oraz pracownicy Zakładów Usług Leśnych. Każdego dnia uczestniczyło ok 100 osób. Szczegółowe dane dotyczące policzonej zwierzyny zostały przesłane do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, gdzie po zastosowaniu określonych parametrów korygujących obliczono stany zwierzyny dla całego areału. Okazało się, że w naszym nadleśnictwie żyje 1720 jeleni, 1430 saren i 1030 dzików. Liczebność jeleni oceniono jako wysoką, zaś saren i dzików jako średnią. Metoda tyraliery, choć pracochłonna,  uważana jest za jedną z najdokładniejszych metod liczenia zwierzyny.