Lista aktualności Lista aktualności

Rzeka Łeba

Rozcina obszar nadleśnictwa na dwie części zwane obrębami leśnymi, kształtuje krajobraz, mikroklimat, glebę, świat roślin i zwierząt. Bez wątpienia jest swego rodzaju osią naszego Nadleśnictwa.

Swój bieg rozpoczyna na łąkach koło wsi Borzestowo, przepływa przez szereg jezior m.in. Długie, Sianowskie i Łebsko a uchodzi do Bałtyku w okolicach miasta Łeba. Jej długość to 117 km a powierzchnia dorzecza 1800 km2.

Na obszarze Nadleśnictwa Strzebielino w swym północnym odcinku jej nurt jest bardzo bystry a spadek plasuje ją tuż za rzekami górskimi. Na tym fragmencie otoczona jest wzgórzami dochodzącymi do 220 m n.p.m. W okolicach wsi Bożepole pradolina rozszerza się, spadek terenu łagodnieje a nurt rzeki staje się spokojny, wręcz leniwy.

Pradolina Łeby (Fot. J. Kuczyńska)

Obszar, który rozcina Łeba, kształtował ustępujący lądolód skandynawski i jego wody roztopowe. To on wyrzeźbił głęboką i rozległą pradolinę rzek Łeby i Redy, to on ukształtował otaczające ją wzgórza morenowe i on nadał tutejszej okolicy tak malowniczy charakter. Działalność lądolodu pozostawiła po sobie dużą mozaikę gleb, co ma odzwierciedlenie w bogactwie i różnorodności lasów: od buczyn, przez dębiny, sośniny, brzeziny, świerczyny po wielogatunkowe lasy mieszane. Niektóre porastają strome i niedostępne zbocza, jary i wąwozy. Wiele z nich jest nietknięta ręką ludzką, co nadaje im naturalny i dziki charakter.

Przełomowy odcinek Łeby w okolicach Paraszyna (Fot. J. Kuczyńska)

Tak różnorodne siedliska są miejscem bytowania wielu ciekawych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Spośród ryb dorzecza Łeby największe znaczenie mają: troć wędrowna, pstrąg potokowy oraz lipień. Ponadto w tutejszych wodach bytuje ok. 20 innych gatunków ryb.

Z ciekawszych gatunków ssaków spotkać można wydrę, tchórza i coraz liczniejsze bobry.

Wyjątkowo ciekawie przedstawia się świat ptaków. Poza gatunkami typowymi dla tutejszych okolic w bezpośredniej bliskości Łeby gniazdują pluszcz, pliszka górska, zimorodek, tracz nurogęś i wiele innych gatunków.

Pluszcz (Fot. J. Kuczyńska)

Malownicze tereny wokół Łeby można poznawać korzystając z przygotowanych przez nasze Nadleśnictwo szlaków turystycznych. Szczególnie godne polecenia są szlaki rowerowe:

  • łatwy czerwony biegnący północnym skrajem pradoliny Łeby a potem Redy,
  • niebieski, trudny terenowo, ale pozwalający dobrze poznać wzgórza otaczające dolinę Łeby
  • czarny przecinający w poprzek pradolinę w jej przełomowym fragmencie

Miłośnikom wędrówek proponujemy natomiast szlaki piesze, poprowadzone po najtrudniejszych ale też najbardziej malowniczych fragmentach wzgórz morenowych otaczających dolinę Łeby. Ci natomiast, którzy wolą wybierać drogę na własną rękę, mają niekończące się możliwości.

Wydaje się, że rzeka Łeba i jej sąsiedztwo to idealne miejsce na wiosenny spacer po lesie.

 

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!