Lista aktualności Lista aktualności

Odnowiliśmy oznakowanie szlaków turystycznych

Nowe znaki pojawiły się na wszystkich szlakach pieszych oraz na niebieskim szlaku rowerowym

Szczegółowy opis szlaków i inne informacje dotyczące obiektów turystycznych można znaleźć na stronie Nadleśnictwa Strzebielino w zakładce TURYSTYKA

Ewentualne uwagi co do czytelności oznakowania szlaków prosimy zgłaszać na adres:

lilianna.koszutowska@gdansk.lasy.gov.pl     lub
jadwiga.kuczynska@gdansk.lasy.gov.pl

Jednocześnie przypominamy, że z uwagi na budowę nowej drogi S6 zamknięte są czasowo: cały czarny szlak rowerowy oraz niebieski na odcinku Milwino – Jezioro Krypko.

 

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!