Lista aktualności Lista aktualności

Monitoring lasów wszystkich form własności

Informujemy, że w lasach wszystkich form własności w latach 2016 – 2020, będą prowadzone prace obserwacyjno – pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów. Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski w relacji do zmieniających się warunków środowiska. Prace terenowe będą odbywać się corocznie na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w sieci 8x8 km w okresie od 1 czerwca do 30 września.

Program monitoringu lasów stanowi element Państwowego Monitoringu Środowiska, treść programu dostępna jest na stronie: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms