Lista aktualności Lista aktualności

Czego być może nie wiecie o grzybach

Zmienia się wiedza na temat grzybów a nasze wyobrażenie o nich daleko odbiega od naukowych faktów. Grzyby są czymś innym, niż się powszechnie przyjmuje. Właściwy grzyb tworzą strzępki. To z nich powstaje niekiedy owocnik, który zwyczajowo nazywamy grzybem. W naturze owocniki są po to, by tworzyć zarodniki, choć my widzimy je w innej roli – smacznych efektów jesiennych wędrówek po lesie.

Na ziemi występują trzy formy życia: rośliny, zwierzęta i stosunkowo niedawno wyodrębnione grzyby. Spotkać je możemy absolutnie wszędzie: w lasach, na łąkach, polach, pustyniach, w rejonach Arktyki i Antarktydy, w oceanach a również w biotopach słonych i kwaśnych. To nie tylko te przynoszone z lasu, ale także, a może przede wszystkim, mikroorganizmy, które spotkać można na każdym kroku. Naukowcy twierdzą, że w każdym naszym oddechu znajduje się co najmniej dziesięć zarodników grzyba a centymetr sześcienny gleby może zawierać nawet dwadzieścia km cieniutkich strzępek grzybni. Dokładna liczba gatunków grzybów nie jest znana, szacuje się jednak, że może ona wynosić 1,5 miliona.

Grzyby, odmiennie niż rośliny ale podobnie jak zwierzęta, muszą jeść. Pożywienie zdobywają na różne sposoby: z martwej substancji organicznej (saprofity) lub z organizmów żywych (pasożyty). Stosują różne techniki zdobywania pożywienia. Co ciekawe i wyjątkowe, najczęściej funkcjonują nie na zasadzie konkurencji lecz współpracy. Najbardziej powszechną jest mikoryza. Przyjmuje się, że prawie 90% roślin wchodzi w mikoryzę z grzybami. Polega ona na tym że strzępki grzyba obrastają korzeń ułatwiając roślinie pobieranie związków mineralnych. W zamian otrzymują zawiązki organiczne wytwarzane przez roślinę w procesie fotosyntezy. Innych sposobów zdobywania pożywienia przez grzyby jest wiele, my wspomnimy tutaj w wyjątkowo oryginalnym a mianowicie o polowaniu za pomocą lassa. Grzyb Zoophagus tentaclum wytwarza strzępki w postaci małych pętelek, które zgrabnie zarzuca na nicienie i zaciska, uniemożliwiając im ucieczkę. Następnie wrasta w ciało ofiary i powoli rozkłada za pomocą swych enzymów. Nieco podobnie zachowuje się dobrze nam znany czernidłak kołpakowaty, choć ten nie zarzuca lassa, lecz swymi toksynami paraliżuje nicienie po czym powoli trawi je przez kilka dni.

Grzyby odpowiednio wykorzystane mogą być pomocne w zadziwiających branżach: do produkcji okularów przeciwsłonecznych, kosmetyków, środków piorących w niskich temperaturach. Szczególnie pomocne stały się w medycynie. Jednym z najbardziej rewolucyjnych odkryć w tej dziedzinie było wynalezienie penicyliny - grzyba doskonale zwalczającego wiele infekcji bakteryjnych. Zastosowanie grzybów w medycynie jest znacznie szersze i zasługuje na osobne rozważania. Niektóre gatunki wykorzystuje się do likwidacji zanieczyszczeń poprzemysłowych w glebie. W tym celu miesza się grzybnię z wiórkami drzewnymi i rozsypuje na skażonym gruncie. Strzępki grzyba przerastają nie tylko drewno, ale również zanieczyszczoną glebę. Po roku na takiej powierzchni pojawiają się dżdżownice, pierwsze trawy a potem kwiaty. Ogromna jest też rola grzybów w likwidacji śmieci. Naukowcy twierdzą, że bez nich nasz świat w krótkim czasie pokryłby się grubą warstwą porzuconych odpadów. Nie liczmy jednak na grzyby i zadbajmy o porządek sami.

I na zakończenie jeszcze jedna ciekawostka. Czy myślicie, że największym organizmem na świecie jest waleń błękitny? Otóż, nie! Okazuje się, że jest opieńka miodowa znaleziona w 2000 roku w USA. Zajmowała powierzchnię ok. 880 hektarów a jest to tyle co 1200 boisk piłkarskich. Największy grzyb Europy znajduje się prawdopodobnie w Szwajcarskim Parku Narodowym i zajmuje powierzchnię 40 ha. Grzybem tym jest opieńka ciemna a jej wiek szacuje się na 1000 lat.

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!