Lista aktualności Lista aktualności

Buk zwyczajny

Drzewa naszych lasów

Ten rok należy do buka. Długo na niego czekaliśmy. Specyfiką tego gatunku jest, że jego obfite owocowanie przypada mniej więcej co 8 lat. Ma to kluczowe znaczenie dla gospodarki leśnej. W Nadleśnictwie Strzebielino tworzy lite buczyny a także występuje jako domieszka w drzewostanach mieszanych. Czuje się tu doskonale, stąd świetnie odnawia się naturalnie przez samosiew. Obfity urodzaj nasion buka oznacza, że takie odnowienie pojawi się w wielu drzewostanach a w niektórych czekamy już 8 lat.

Siewka buka (Fot. J. Kuczyńska)

O zaletach odnowienia naturalnego można by się długo rozpisywać, wymieńmy więc choćby te ważniejsze: zapewnia ciągłość istnienia lasu, utrzymuje nieprzerwanie korzystny mikroklimat, daje możliwość powielenia cech najlepszych drzew w drzewostanie a także zachowania miejscowych ekotypów. Nie bez znaczenia jest też fakt, że jest to najtańszy sposób odnowienia lasu.

Łany odnowień naturalnych buka (Fot. J. Kuczyńska)

Natura rozdaje obficie. Na każdy metr spada wiele nasion z których kiełkuje mnóstwo drzewek. Zagęszczenie siewek jest takie, że obrazowo mówiąc, nie ma gdzie nogi postawić. Życie bukowego lasu to ciągła walka z konkurencją, walka o przetrwanie. W wyścigu do światła, wody i substancji pokarmowych wygrają najsilniejsi. Największa eliminacja następuje w fazie młodnika – to właśnie wtedy wiele drzew przegrywa konkurencję.

Młodnik bukowy to czas silnej konkurencji między drzewami (Fot. J. Kuczyńska)

W następnych etapach życia buczyny walka o przetrwanie nie jest już tak silna, lecz ciągle trwa. Poprzez ciągłą eliminację drzew chorych, wadliwie ukształtowanych i tych, które przegrywają konkurencję otrzymujemy silne, zdrowe drzewostany o najlepszych cechach jakościowych. To właśnie one w wieku ok. 80 lat zaczną obradzać nasiona, by powielić swe cechy w nowym pokoleniu lasu. I tak nieprzerwanie od wieków trwa proces kwitnienia, obradzania nasion, rozwoju młodego pokolenia, dojrzewania i wymiany pokoleń.

W naszym nadleśnictwie buk zajmuje ¼ powierzchni (Fot. J. Kuczyńska) Udział buka w naszym nadleśnictwie wynosi 25%, natomiast w skali kraju jego występowanie jest znacznie skromniejsze i stanowi 5%. W tej części Europy buk jest najlepiej przystosowanym do panujących warunków przyrodniczych drzewem liściastym. Czuje się tu doskonale a wraz z ocieplaniem się klimatu jego rola rośnie.

Obfity urodzaj nasion buka to nie tylko możliwość pojawienia się odnowienia naturalnego ale również nasiona, które zbierzemy, wysiejemy w szkółce leśnej, wyhodujemy z nich sadzonki, które następnie wysadzimy na zrębach sosnowych czy podsadzimy przerzedzone drzewostany różnych gatunków.

W naturze szereg rzeczy i zdarzeń wiąże się ze sobą. Bukiew, bo tak nazywają się nasiona buka, jest ważnym ogniwem w łańcuchu pokarmowym. Stanowi dokonały pokarm dla zwierzyny leśnej, szczególnie dzików. Jest też przysmakiem gryzoni a z kolei wielkość ich populacji warunkuje liczebność ptaków drapieżnych, w szczególności sów. Sieć powiązań jest oczywiście zdecydowanie większa. 

Las bukowy o każdej porze roku wygląda magicznie. To nie tylko wiosenna świeżość liści, letni cień czy jesienne kolory, ale i obrazy na śniegu czy urok mglistego lasu. Las bukowy zaprasza przez cały rok.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!